Ελβετική εταιρεία παρουσιάζει προσαρμογή MCS με 3 MW

Οι ελβετικές εταιρείες BRUGG eConnect και Cavotec παρουσίασαν ένα εξαιρετικά γρήγορο σύστημα φόρτισης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και πλοία χωρητικότητας

Read more