Ο Schaeffler ξεκινά τη μείωση του μεγέθους των τμημάτων καύσης

Ο επιταχυνόμενος μετασχηματισμός των κινήσεων των οχημάτων προς την ηλεκτροκίνηση οδηγεί σε πλεονάζουσα χωρητικότητα στη Schaeffler για προϊόντα για οχήματα

Read more