Η Zunder αποκτά νέο κεφάλαιο για την προώθηση της εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης στην Iberia

Η Zunder, μια εταιρεία υποδομής χρέωσης από την Ισπανία, ανακοινώνει εισφορά κεφαλαίου 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον Γάλλο επενδυτή βιωσιμότητας

Read more

Το EVCS συγκεντρώνει κεφάλαιο για περισσότερους φορτιστές στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

Η EVCS, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους δικτύου ταχείας φόρτισης EV στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ολοκλήρωσε μια αύξηση χρηματοδότησης

Read more