Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει έναν φορτιστή κάθε 60 χιλιόμετρα

Η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε τις προτάσεις της για την επιτάχυνση της επέκτασης της υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού

Read more