Πώς η κρίση των ημιαγωγών επηρεάζει πραγματικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

+ Premium Μεγάλη αναμονή, μη προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης – οι διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού ημιαγωγών βλάπτουν σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Read more