Η Toyota & Jera θα εγκαταστήσουν το σημαντικό 2ο ενεργειακό σύστημα Life στην Ιαπωνία

Η Toyota, σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία κοινής ωφέλειας Jera, ανέθεσε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλου όγκου που βασίζεται

Read more