Το Λουξεμβούργο χρηματοδοτεί 29 έργα υποδομής χρέωσης

Στο Λουξεμβούργο, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί την κατασκευή 672 επιπλέον σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 44 εκ των οποίων είναι γρήγοροι φορτιστές, με περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 29 έργα από 19 εταιρείες έχουν πλέον επιλεγεί ως μέρος της πρώτης πρόσκλησης για χρηματοδότηση.

Ωστόσο, τα 510 από τα 672 σημεία φόρτισης θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τις ίδιες τις εταιρείες. Από τα υπόλοιπα 162 σημεία φόρτισης, τα 142 θα είναι διαθέσιμα για δημόσια χρήση όλο το εικοσιτετράωρο και τα 20 κατά τις ώρες λειτουργίας των εταιρειών. Δεν είναι σαφές από την ανακοίνωση εάν και οι 44 γρήγοροι φορτιστές θα είναι δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης.

Τουλάχιστον για τους γρήγορους φορτιστές, οι εταιρείες θα επιδοτηθούν με έως και 50 τοις εκατό του επενδυτικού κόστους που σχετίζεται με την κατασκευή του σταθμού φόρτισης. Υπάρχουν επιπλέον εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου για τη χρέωση έργων υποδομής απευθύνεται σε εταιρείες όλων των μεγεθών. Η επόμενη πρόσκληση για χρηματοδότηση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2023.

«Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες του Λουξεμβούργου είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ηλεκτρικής κινητικότητας», λέει ο υπουργός Ενέργειας Claude Turmes. «Κάθε νέος σταθμός φόρτισης που εγκαθίσταται στην επικράτειά μας συμβάλλει στη βελτίωση της πυκνότητας του δικτύου σημείων φόρτισης, το οποίο είναι ήδη ένα από τα πιο πυκνά στην Ευρώπη».

gouvernement.lu (στα γαλλικά)