Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει έναν φορτιστή κάθε 60 χιλιόμετρα

Η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε τις προτάσεις της για την επιτάχυνση της επέκτασης της υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού H2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αιτήματα της επιτροπής υπερβαίνουν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προτάσεις –ή επίσημα το σχέδιο κανονισμού– δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτικές. Πλέον θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον γίνουν δεκτά εκεί, θα ακολουθήσουν συνομιλίες με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Εκεί οι προτάσεις θα ενσωματωθούν στη συνέχεια σε αντίστοιχη νομοθεσία.

Η επιτροπή μεταφορών ζητά να είναι διαθέσιμος ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε 60 χιλιόμετρα στις κύριες διαδρομές στην ΕΕ έως το 2026 – συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για «ηλεκτρικές πισίνες φόρτισης», δηλαδή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με πολλούς πυλώνες. Για ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα, όπως ηλεκτρικά φορτηγά και ηλεκτρικά λεωφορεία, η απόσταση των 60 χιλιομέτρων στοχεύεται επίσης, αλλά αρχικά περιορίζεται στις δέκα κύριες αρτηρίες κυκλοφορίας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Από το 2028 (αντί για το 2031 όπως προτείνει η Επιτροπή), θα είναι εγγυημένα δύο σταθμοί φόρτισης φορτηγών ανά θέση στάθμευσης.

Ωστόσο, η επιτροπή θέλει επίσης να προωθήσει την υποδομή για το υδρογόνο: αντίστοιχοι σταθμοί ανεφοδιασμού θα είναι διαθέσιμοι κάθε 100 χιλιόμετρα. Με αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή υπερβαίνει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: η τελευταία είχε προβλέψει έναν σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου κάθε 150 χιλιόμετρα έως το 2031. Η επιτροπή θέλει τώρα κάθε 100 χιλιόμετρα και ήδη μέχρι το 2028.

Σύμφωνα με την πρόταση, τόσο τα σημεία φόρτισης όσο και οι σταθμοί ανεφοδιασμού θα πρέπει να είναι εύχρηστα και φιλικά προς τον χρήστη. Επιπλέον, οι τιμές ανά kWh ή κιλό πρέπει να παρουσιάζονται με διαφάνεια.

Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν ακόμα να το αντιμετωπίσουν αναλαμβάνοντας οι ίδιες δράση: Η επιτροπή θέλει να της υποβληθούν σχέδια έως το 2024 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις σκοπεύουν να επιτύχουν τους δεσμευτικούς εθνικούς ελάχιστους στόχους. Εάν μέχρι τότε εφαρμοστεί το γερμανικό δίκτυο, ο στόχος των σταθμών φόρτισης κάθε 60 χιλιόμετρα θα έχει ήδη ξεπεραστεί σε αυτή τη χώρα.

«Τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα και η ανάπτυξη της υποδομής τους διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μετάβαση σε μια επιτυχημένη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τομέα των μεταφορών», λέει ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, Ismail Ertug. «Επεκτείνοντας την υποδομή φόρτισης πιο γρήγορα, κάνουμε τη μετάβαση στη φιλική προς το κλίμα κινητικότητα ευκολότερη για τους ανθρώπους και τη βιομηχανία».

europarl.europa.eu