Ο Όμιλος Elli & Elia της VW εξετάζει την ενσωμάτωση των EV στα δίκτυα

Η θυγατρική Elli της Volkswagen, η οποία διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες φόρτισης και ενέργειας για τον όμιλο στην Ευρώπη, ο χειριστής ηλεκτρικού δικτύου Elia Group και η start-up re.alto συνεργάζονται για την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία θα καλύψει τέσσερις τομείς.

Τα επόμενα χρόνια, οι εταίροι θέλουν να εντοπίσουν πιθανά βασικά στοιχεία για αυτό και να διερευνήσουν τα οφέλη που θα αποφέρει αυτό για τους χρήστες και το ενεργειακό σύστημα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο κοινών πιλοτικών έργων. Σύμφωνα με τη Volkswagen, αυτά περιλαμβάνουν ενδείξεις/κίνητρα τιμών, σχεδιασμό της αγοράς, προέλευση δεδομένων/ασφάλεια και ασφαλή συνδεσιμότητα, τα οποία αποτελούν μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφηκε στο Βερολίνο την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής, οι εταίροι δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις δεσμεύσεις τους.

Οι τρεις εταίροι βλέπουν «εξαιρετικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής την επόμενη δεκαετία» για τον αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρά την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας που θα φέρει αυτό. Οι εταίροι του έργου λένε ότι, με την αποθηκευτική τους ικανότητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σταθερότητα του δικτύου, ενώ τα δίκτυα πρόκειται να δουν αυξανόμενο μερίδιο της διακοπτόμενης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι τρεις εταίροι λένε ότι ο κύριος στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση κινήτρων, για παράδειγμα, οι εταίροι θα διερευνήσουν πώς τα σήματα τιμών μπορούν να παρακινήσουν τους ιδιοκτήτες ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων να χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους ως αποκεντρωμένες αποθηκευτικές δυνατότητες και έτσι να υποστηρίξουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας παράλληλα τη ζήτηση. Άλλα εμπόδια σχετίζονται με το σχεδιασμό της αγοράς, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή ενέργειας ανεξάρτητα από τον προορισμό τους. Η Volkswagen επισημαίνει ότι, για παράδειγμα, επί του παρόντος είναι αδύνατο για τους χειριστές στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και τους καταναλωτές στα σημεία φόρτισης να επιλέξουν τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή έξυπνης φόρτισης.

Σε όλα τα έργα, οι εταίροι υπογραμμίζουν ότι πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα από ηλεκτρικά οχήματα αναγνωρίζονται ως αξιόπιστα και ασφαλή και ότι η μεταφορά δεδομένων είναι επίσης ασφαλής. Αυτή η τεχνολογία είναι, συμπτωματικά, ο σκοπός της δυνατότητας Plug&Charge με το ISO 15118 που αυτή τη στιγμή εισάγεται εκτενώς από το Hubject. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να ενεργοποιηθούν τόσο από τους κατασκευαστές οχημάτων όσο και από τους κατασκευαστές σταθμών φόρτισης με την αντίστοιχη τεχνολογία.

Καθένας από τους εταίρους πρέπει να συνεισφέρει την αντίστοιχη τεχνογνωσία του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πεδία έρευνας. Εδώ, η Έλλη έχει εμπειρία με υποδομές φόρτισης και με υποδομές φόρτισης και υπηρεσίες κινητικότητας. Η τεχνογνωσία του Ομίλου Elia βρίσκεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και στην ενεργειακή μετάβαση. Η startup re.alte, που ιδρύθηκε από την Elia το 2019, έχει εις βάθος γνώση των ψηφιακών αγορών και τη σύνδεση ενεργειακών δεδομένων με ψηφιακά προϊόντα μέσω διεπαφών που βασίζονται σε εφαρμογές.

«Ένα βασικό κλειδί για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας βρίσκεται στη σύνδεση των τομέων ενέργειας και κινητικότητας», λέει ο CEO της Elli Elke Temme, Διευθύνων Σύμβουλος της Elli (Volkswagen Group Charging GmbH) και Ανώτερος Αντιπρόεδρος Charging & Energy στη Volkswagen AG. Υποστήριξε ότι βλέπει τρία κύρια οφέλη από τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν τις μπαταρίες των οχημάτων τους ως κινητή τράπεζα ισχύος: «Πρώτον, τα οφέλη για το κλίμα καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αποθηκευτούν και επομένως να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, το ηλεκτρικό δίκτυο επωφελείται, καθώς το αυτοκίνητο μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου, και τρίτον, ο πελάτης μπορεί να κερδίσει πρόσθετα έσοδα με υπηρεσίες από όχημα σε δίκτυο. Για να διερευνήσουμε τα οφέλη αυτής της προσέγγισης με επίκεντρο τον καταναλωτή, αυτή η συνεργασία με τον Όμιλο Elia είναι ζωτικής σημασίας για εμάς».

Ο Chris Peeters, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Elia, λέει: «Η ταχεία άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύει την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των τομέων ηλεκτρικής ενέργειας και κινητικότητας. Θέλουμε να επιτρέψουμε στον αυξανόμενο αριθμό χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων να φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα διατηρώντας παράλληλα το ηλεκτρικό σύστημα σε ισορροπία. Ως επόμενο βήμα, οι μπαταρίες αυτών των αυτοκινήτων θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στα συνολικά επίπεδα ενεργειακής άνεσης που βιώνουν οι τελικοί χρήστες. Η Έλλη μοιράζεται το ίδιο όραμα για το μέλλον όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση με εμάς και έχει επίσης μεγάλη έμφαση στις ψηφιακές καινοτομίες. Στο πλαίσιο της κλαδικής σύγκλισης, είμαστε λοιπόν οι ιδανικοί εταίροι για να αναπτύξουμε μαζί ψηφιακές υπηρεσίες καταναλωτών».

Το θέμα της αυξανόμενης ζήτησης σε δίκτυα και της διαθέσιμης ενέργειας για ιδιωτική κινητικότητα, εμπορικά οχήματα, φορείς εκμετάλλευσης στόλου ή επιχειρήσεις δημόσιων μεταφορών δεν αναφέρθηκε στις έρευνες των εταίρων.

volkswagen-newsroom.com