Οι Siemens & Mahle ενώνονται για να εναρμονίσουν την ασύρματη φόρτιση EV

Η Siemens και ο Mahle υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για συνεργασία για την επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, αντί να αναπτύξουν τεχνολογία, και οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να συντονίσουν τις προσπάθειες εναρμόνισης.

Ο στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ των οχημάτων και της υποδομής φόρτισης. Αυτό περιλαμβάνει συντονισμένες προσπάθειες τυποποίησης στους σχετικούς φορείς προτυποποίησης και τυποποίησης, λέει η Siemens.

Τα σχέδια απαιτούν επίσης «μια στενή ανταλλαγή ιδεών» για την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος επαγωγικής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Ωστόσο, προς το παρόν, και οι δύο εταίροι θα χρησιμοποιήσουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους για «εκτεταμένη διαλειτουργικότητα και διασταυρούμενες δοκιμές», αποκαλύπτει η Siemens. Αυτό επηρεάζει τον εξοπλισμό φόρτισης στο όχημα (δευτερεύον πηνίο) και την υποδομή φόρτισης (πρωτεύον πηνίο). Η Siemens ελπίζει ότι αυτό θα επιτρέψει τεχνικές βελτιώσεις και επικύρωση των συστημάτων επαγωγικής φόρτισης και θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης έργα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, έτσι ώστε η Siemens και η Mahle να μπορούν να βασίζονται σε εταίρους και το κράτος για τη συγχρηματοδότηση των δοκιμών και της τυποποίησης.

«Η ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αναδύεται σε σημαντική αγορά για το μέλλον», δήλωσε ο Stefan Perras, Επικεφαλής Προ-ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Υποδομή Φόρτισης της Siemens. “Εκτός από το να διευκολύνει σημαντικά τη ζωή των οδηγών, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να ασχολούνται με καλώδια και συνδέσμους, είναι μια κρίσιμη απαίτηση για την αυτόνομη κινητικότητα του αύριο”, είπε.

Και οι δύο εταιρείες βρίσκονται, φυσικά, ήδη στον τομέα — η Mahle ως προμηθευτής αυτοκινήτων και η Siemens στον τομέα της υποδομής φόρτισης.

Και οι δύο εταιρείες είναι επίσης κάτοχος άδειας της WiTricity, όπως αναφέρεται. Όπως και με τη Mahle, η Siemens σκοπεύει να συνεργαστεί με την εκκίνηση ασύρματης φόρτισης για την εναρμόνιση, αυτή τη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουν επίσης να συνεργαστούν για την τεχνική ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης φόρτισης.

Ο «απώτερος στόχος» επομένως η Siemens ήταν να «επιταχύνει την ωρίμανση των τεχνολογιών ασύρματης φόρτισης μαζί με τους OEM και τους εταίρους υποδομής» για να διασφαλίσει τη οικονομικά αποδοτική διαθεσιμότητά τους σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα.

siemens.com