Η Aiways εγκαινιάζει πρόγραμμα ανακύκλωσης για οχήματα και μπαταρίες

Ο κινεζικός κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Aiways θέλει να συνεργαστεί με εταίρους στην Ευρώπη για να πάρει πίσω και να ανακυκλώσει οχήματα και μπαταρίες στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων ατυχήματος. Για τη γερμανική αγορά, η Aiways έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων Priorec.

Ωστόσο, η Aiways δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συνεργασία με την Priorec στο δελτίο τύπου της. Επομένως, δεν είναι σαφές πού και πώς πρέπει να ανακυκλώνονται τα οχήματα και οι μπαταρίες στη Γερμανία. Η Priorec GmbH περιγράφει τον εαυτό της ως «ειδικό πάροχο για την ανακύκλωση συστημάτων υψηλής τάσης, πρωτοτύπων, καλωδίων και αερόσακων», αλλά επίσης επισκευάζει ολόκληρα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η εταιρεία με έδρα το Ingolstadt είναι μέρος του Ομίλου Büchl.

Μια άλλη συνεργασία, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση, υπάρχει στη Γαλλία με την Green Vision. Η εταιρεία ειδικεύεται στη χρήση δεύτερης ζωής εξαρτημάτων υψηλής τάσης από τη βιομηχανία οχημάτων και όχι μόνο χρησιμοποιεί μπαταρίες έλξης αλλά χρησιμοποιεί και κινητήρες για διάφορες εφαρμογές. Τέσσερα πρώην οχήματα δοκιμής από την προ-σειρά του Aiways U5 παραδόθηκαν στην Green Vision και τώρα θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα δοκιμής για διάφορα έργα δεύτερης ζωής.

Ένα από αυτά είναι η δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την μπαταρία υψηλής τάσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση του βαθμού αυτάρκειας των φωτοβολταϊκών συστημάτων ή τη σταθεροποίηση του δικτύου. Η δεύτερη χρήση αφορά τον κινητήρα κίνησης 150 κιλοβάτ, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτροκίνητα σκάφη αναψυχής στο μέλλον.

ai-ways.eu