Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τη Mahle για τεχνολογίες χαμηλών & μηδενικών εκπομπών

Ο προμηθευτής αυτοκινήτων Mahle λαμβάνει δάνειο 300 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τεχνολογίες μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, όπως ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, υβριδικά plug-in και οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

Τα έργα της Mahle περιλαμβάνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως ηλεκτροκινητήρες, εξαρτήματα μπαταριών, ηλεκτρονικά ισχύος, θερμική διαχείριση και εξαρτήματα υδρογόνου και κυψελών καυσίμου. Η γερμανική εταιρεία μηχανικών ερευνά και αναπτύσσει για το σκοπό αυτό σε οκτώ χώρες της Ε.Ε.

«Με αυτήν την επένδυση, θα συμβάλουμε από κοινού σε ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Το έργο είναι σύμφωνο με τον οδικό χάρτη της τράπεζας για το κλίμα για την υποστήριξη των διεθνών στόχων για το κλίμα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ambroise Fayolle, υπεύθυνος για τη δράση για το κλίμα στην τράπεζα της ΕΕ. “Διά μέσου επενδύσεις σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, επιταχύνουμε την μετάβαση σε μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα, συμβάλλοντας στο να γίνει η ατομική κινητικότητα πιο αποτελεσματική, περισσότερο βιώσιμο και επομένως πιο περιβαλλοντικά συμβατό,», πρόσθεσε ο Michael Frick, μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος και οικονομικός διευθυντής της Mahle.

Η Mahle λέει ότι εστιάζει στα στρατηγικά πεδία της ηλεκτροκίνησης και της θερμικής διαχείρισης καθώς και σε άλλους τεχνικούς τομείς για τη μείωση των εκπομπών CO2, όπως κυψέλες καυσίμου ή κινητήρες υψηλής απόδοσης που τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικά καύσιμα ή υδρογόνο. Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος πραγματοποιεί περισσότερο από το 60 τοις εκατό των πωλήσεών του ανεξάρτητα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για επιβατικά αυτοκίνητα. Μέχρι το 2030, το μερίδιο αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 75%.

mahle.com