Διαγωνισμός για 10.000 σημεία χρέωσης στη Σουηδία

Η Stockholm Parkering, πάρκινγκ στη σουηδική πρωτεύουσα, έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 5.000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα η Stockholm Parkering θέλει επίσης να υποστηρίξει άλλες εταιρείες στην πόλη στη δημιουργία σημείων φόρτισης και έχει ενεργοποιήσει τη μεγαλύτερη προμήθεια φορτιστών στη Σουηδία.

Ο διαγωνισμός σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει 10.000 φορτιστές σε μια περίοδο τεσσάρων ετών. Ο διαγωνισμός αφορά μόνο την αγορά της τεχνολογίας φόρτισης και όχι την εγκατάσταση. Οι φορτιστές δεν προορίζονται μόνο για το Stockholm Parkering αλλά και για άλλους φορείς στάθμευσης στην πόλη της Στοκχόλμης, οι οποίες είναι οι εταιρείες Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder και Skolfastigheter i Stockholm (SISAB).

Η Stockholm Parkering διαθέτει ήδη 5.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πελάτες. Αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ των θέσεων στάθμευσης που διαθέτει σήμερα η εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατα αναφέραμε μια παραγγελία για CTEK για περισσότερα από 1.000 σημεία φόρτισης. Τώρα η Stockholm Parkering στοχεύει να ηλεκτροδοτήσει το 100% των χώρων στάθμευσης της και, επιπλέον, να υποστηρίξει και άλλες εταιρείες στην πόλη με την επέκταση των σημείων φόρτισης. Ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Αυγούστου. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Αυγούστου 2022.

«Η πόλη της Στοκχόλμης έχει υψηλές φιλοδοξίες για τη φόρτιση των υποδομών. Ήδη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, μεταξύ 20 και 30 τοις εκατό των επιφανειακών χώρων στάθμευσης και γκαράζ της πόλης θα είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις φόρτισης», λέει ο Christian Rockberger, Διευθύνων Σύμβουλος της Stockholm Parkering. «Το ότι η Stockholm Parkering, ως κορυφαίος πάροχος υποδομής φόρτισης, μπορεί τώρα να συμβάλει επίσης στους υψηλούς στόχους της πόλης αποτελεί τιμή και πρόκληση».

stockholmparkering.se